Privacy Statement

Mission Critical Solutions verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepassing

Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Mission Critical Solutions en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Autoriteit Persoonsgegevens

Mission Critical Solutions verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens en data vertrouwelijk en zorgvuldig t.b.v. onze eigen organisatie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming vooraf.

Verwerking Persoonsgegevens

Mission Critical Solutions behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Mission Critical Solutions verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van onze eigen organisatie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Mission Critical Solutions na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Mission Critical Solutions gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via uw browser kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren.